Przedszkole Nr 291
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 291 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Zasady funkcjonowania przedszkola

§ 1

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczeństwa,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) kontroli zarządczej,

6) podziału zadań pomiędzy personelem pedagogicznym, administracyjnym i obsługi,

7) wzajemnego współdziałania.

§ 2

1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania których są zobowiązani.

2. Pracownicy w przedszkolu są zobowiązani do przestrzegania Statutu przedszkola i obowiązujących zasad  wewnętrznych oraz współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 3

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.

2. Zakupy, usługi  i remonty bieżące są realizowane zgodnie z Regulaminem Udzielania Przez Przedszkole Integracyjne nr 120 w Warszawie Zamówień Na Dostawy ,Usługi i Roboty o Wartości Nieprzekraczającej Równowartości Kwoty 14.000 Euro.

§ 4

1. Jednoosobowe kierownictwo polega na realizacji celów i zadań przez dyrektora przedszkola

2. W czasie nieobecności dyrektora przedszkola jego bieżące obowiązki przejmuje osoba zaproponowana przez dyrektora i zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną oraz organ prowadzący – posiadająca pełnomocnictwo wydane przez prezydenta m.st Warszawy

 
 
Wprowadził Karwowska-Pękul Justyna (Przedszkola z Oddziałmi Integracyjnymi nr 291) 14-12-2012
Aktualizujący Karwowska-Pękul Justyna (Przedszkola z Oddziałmi Integracyjnymi nr 291) 14-12-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.msobieszczanska 14-12-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-12-2012
Liczba odwiedzin: 877
Rejestr zmian