Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

1. Podstawą prawną działania Przedszkolu Integracyjnym Nr 291 w Warszawie jest:

1) Akt Założycielski Przedszkola- załącznik Nr 50 do uchwały nr VI/113/2007 Rady m.st Warszawy z dnia 7 marca 2007 roku

2) Statut Przedszkola Integracyjnego Nr 291 w Warszawie.

 

2. Przedszkole  jest  jednostką budżetową m.st Warszawy

1) podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora oraz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców

2) przedszkole  realizację celów i zadań finansuje ze środków ujętych w  planie finansowym przedszkola,

3) w imieniu przedszkola obsługę finansowo- księgową i administracyjną prowadzi DBFO-Praga Południe

4) dyrektor odpowiada za dyscyplinę budżetową.


Wprowadził Karwowska-Pękul Justyna (Przedszkola z Oddziałmi Integracyjnymi nr 291) 2012-12-14
Aktualizujący Karwowska-Pękul Justyna (Przedszkola z Oddziałmi Integracyjnymi nr 291) 2012-12-14
Zatwierdzający bzmw/ext.msobieszczanska 2012-12-14
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-12-14
Wersja standardowa