Kanał Wyżej
Status prawny

1. Podstawą prawną działania Przedszkolu Integracyjnym Nr 291 w Warszawie jest:
1) Akt Założycielski Przedszkola- załącznik Nr 50 do uchwały nr VI/113/2007 Rady m.st Warszawy z dnia 7 marca 2007 roku
2) Statut Przedszkola Integracyjnego Nr 291 w Warszawie.
 
2. Przedszkole  jest  jednostką budżetową m.st Warszawy
1) podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora oraz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców
2) przedszkole  realizację celów i zadań finansuje ze środków ujętych w  planie finansowym przedszkola,
3) w imieniu przedszkola obsługę finansowo- księgową i administracyjną prowadzi DBFO-Praga Południe
4) dyrektor odpowiada za dyscyplinę budżetową.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa